Blog Image

Welcome to the/Bonvenon al la

Asia adventure/Azio Aventuro de Wim Posthuma in 4 languages/ en 4 lingvoj

English:
Wim Posthumas diary from his journey to Thailand, Indonesia, Vietnam and Cambodia.
This diary is in Esperanto, Dutch, Swedish and bahasa Indonesia.
Anyhow, you can write in English to him. At the bottom of each report or event you find in Swedish the word kommentarer. Put your mouse on it. To be able to send the message you have to rewrite the code. Good luck


________________________________________________________________

Esperanto:

La vojaĝo de Wim Posthuma tra sudorienta Azio kiel taglibro.
Tiuj landoj estas Tajlando, Indonezio, Vjetnamio kaj Kamboĝo. La ĉefa tialo, ke mi vojaĝas estas la Universala Mondkongreso de Esperanto kiu okazos en Hanojo.
Ĉar mi neniam revenis al mia naŝkiĝlando Indonezio, mi nun faras tiun (kroman) vojaĝon tien. Ĉar la lando situas pli proksime al Vjetnamio ol Svedio. Nun mi havas la rimedojn kaj ankoraǔ la sanon dum mi havas 77 jarojn. Antaǔ 67 jaroj mi lastfoje vidis la marbordon de la insulo Java.
Tiam mia familio kaj multaj aliaj devis fuĝi de la Indonezia arkipelago al Nederlando aǔ al Siamo, la nuna Tajlando. Tie atendis nin mia patro.
Mia intenco estas revidi la lokon kie ni vivis duonjaron kaj la lo-kojn laǔlonge la iama Burma Fervojo kie mia patro ŝvetis kaj pene laboris konstruinte la fervojon.
La dua historia parto de mia vojaĝo estas vizito al la regiono inter Se-marang kaj Jogjakarto. Mia naskiĝurbo nomiĝas Salatiga. Estas interese revidi la domon, nun bankkonstruaĵo, kie mia familio loĝis.
Ankaǔ estas interese renkonti indonezianojn, kiuj neniam renkontis iujn kiuj vivis en Salatiga dum la kolonia tempo. Sed tiam mi estis nur 1 – 7 jaraj! Ne plu estas la malamo inter ni. Krome mi semas kaj mi jam antaǔ mia veno havas rikolton.
La Mondkongreso kien mi vojaĝas kune kun Indoneziaj samideanoj povas esti tre speciale, ĉar ĉijare pli multaj junaj Aziaj samideanoj (speciale el Vietnamio) povas partopreni. Vojaĝi al kongeresoj en Eǔropo estas tro koste. Kongresi signifas renkonti homojn de diversaj kulturoj, partopreni kunsidojn kaj prelegojn sed ankaǔ malkovri la novan landon.
Mi partoprenos i.a. la postkongreson kiu iras al la sudo de Vietnamio (Ho Ĉi Min urbo) kaj al Kamboĝo. Tie ni vizitos la templo(j)n Angkor Wat, kiu estas unu el la Mondaj Heredaĵoj de UNESCO.

La hejma adreso de tiu blogo estas en Svedio. Pro tio, la instrukcioj estas en la sveda lingvo. Se Vi, kiu legas ĝin kaj volas ion aldoni aǔ doni komentarion, vi simple klaku je kommentarer, skribu kion vi volas . Atentu. Vi ankaǔ devas skribi la kodon kiun vi vidas apud la loko kien vi devas noti ĝin. Poste klaku je skicka. Sukceson

________________________________________________________________


Nederlands:
Wim Posthuma`s Zuidoost Asië reis 2012 in dagboekvorm.
Deze landen zijn: Thajland, Indonesië, Vietnam en Kambodja. De hoofdreden dat ik juist in 2012 deze reis maak is, dat het Wereld Esperantocongres buiten Europa gehouden wordt en wel in Hanoi (Vietnam). Eens wilde ik toch mijn geboorteland terugzien en dat kan nu gebeuren omdat ik nu “in de buurt” kom. Dat was 67 jaar geleden dat mijn moeder, oudere zus, jongere broer en vele anderen voor het laatst de kust zag verdwijnen van Java op weg naar Siam om mijn vader op te zoeken die popelend op ons wachtte na 2½ jaar dwangarbeid aan de Burma spoorbaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Om nu bij het begin van mijn reis te beginnen, in Thajland ga ik nu het dorp Tamuan opzoeken waar wij een half jaar hebben gewoond in 1946, wachtende op transport naar Nederland. Verder het Jeath Museum in Kanchanaburi dat over de tweede wereldoorlog in Thajland gaat.
Het tweede historische deel van mijn reis verplaatst mij naar de streek in midden Java vanaf mijn geboorte tot het jaar 1945 toen ik 10 geworden was. Eerder had ik nooit willen en kunnen gaan, door financiele en door ”het niet alleen” willen gaan. Maar de nieuwe Esperanto beweging heeft me een gids aangeraden in de buurt van Salatiga, zo heet de plaats. Hij wil me rondleiden.

Het is allemaal nog mooier en spannender geworden door de site www.Salatiga.nl. Ik ga nog niets verklappen. Lees mijn dagboek maar………..
Het volgende bezoek is aan Vietnam. In Hanoi wordt het 97ste ”Universala Kongreso de Esperanto” van het wereldverbond ”Universala Esperanto Asocio” gehouden. Niet vaak buiten Europa maar door de enorme bloei van de taal en de steun van de regering in het land, is hiertoe besloten. Hanoi lijkt niet op andere grote Aziatische steden en heeft meer z`n oude sfeer kunnen bewaren Daar praten we alleen Esperanto en luisteren we niet alleen naar voorlezingen en muziek, maar doen ook uitstapjes. O.a. een reis naar Cambodja om een van de wereld ervenissen Angkor te bezoeken.
Tijdens het congres zullen we veel Aziatische jongeren, vooral uit Vietnam, China, Japan en Indonesië ontmoeten, die Esperanto geleerd hebben.

Als jij mij wil schrijven of een kommentaar wil geven, dan vind je onder ieder “hoofdstuk” in het Zweeds kommentarer. Klik hierop en schrijf. Je moet ook de code opnieuw duidelijk schrijven om de brief te kunnen versturen.

________________________________________________________________


Svenska:
Wim Posthuma`s Sydost Asien resa i dagboksform
Dessa länder är: Thailand, Indonesien, Vietnam och Kambodja. Anledningen att jag gör denne resan är att Världs-Esperanto-Kongressen äger rum i Hanoi. Det är inte så ofta att en sådan stor kongress hålls utanför Europa. Samtidigt kan jag passa på, att besöka mitt födelseland Indonesien.
Resan börjar i Thailand där jag skall besöka byn Tamuan, var min dåvarande familj år 1946 ett halvt år bodde i väntan på transport till Nederländerna. Även Jeath Museum i Kanchanaburi som handlar om Andra Världskriget skall jag besöka. Min pappa var krigsfånge under tvång av den Japanska armén med många andra gjorde färdigt den s.k. Burma järnvägen.
Det var 67 år sen att min mamma, äldre syster och yngre bror flydde från Java till Siam (nuvarande Thailand) för att återförenas med min pappa som vi inte har sett under 3 år. (Nederlandsch Indië hade kapitulerat mot Japan i 1942).
Den andra historiska delen av min resa blir en förflyttning av 10 år i tiden. Jag skall besöka Salatiga där jag föddes 1935 och omgivningen där min familj, utan min pappa, var internerade från 1943 – 1945. Jag skall se vårt gamla hus igen som har blivit Bank Salatiga och besöka skolan där min pappa var ”huvudlärare” tills han blev mobiliserad. Under de gånga åren har jag inte ”vågat” företa en resa dit, en nu har medlemmarna av den nybildade Esperanto Organisationen hjälpt mig på traven. En medlem skall guida mig när jag anländer i Yogakarta. Det blir många nya återblickar och jag skall inte nu avslöja vad som eventuellt väntar mig. Följ helt enkelt mina upplevelser i min dagbok………
Efter Indonesien kommer turen till Vietnam och Kambodja. I Hanoi äger den 97:e ”Universala Kongreso de Esperanto” (UK) rum. Organiserad av världsförbundet Universala Esperanto Asocio (UEA). Sedan 1905 har en UK organiserats varje år med undantag för 2 världskrig. Hittills hölls dessa UK 5 gånger i Asien, 2 gånger i Kina och Japan och 1 gång i Syd Korea. Nu är Vietnam på tur därför att det är ett väldigt uppsving i landet att lära sig språket och att regeringen står bakom idén. Hanoi har bevarat sin typiska gamla atmosfär och liknar inte de andra Asiatiska storstäderna. På kongressen eller utanför pratar vi bara Esperanto eller hjälper nybörjare på traven. Där hålls kurser, föreläsningar, årsmöten. Även olika kulturyttringar, i år särskild de Vietnamesiska tar en stor plats i programmen. I år träffar vi särskild

deltagare från Vietnam, Japan, Kina, Syd Korea, Nepal, Indonesien och Australien. Europeiska länder ”skickar” var och en runt 10 deltagare utom Frankrike 68 st.

Om Du vill skriva till mig eller ge ett kommentar, som jag uppskattar, då finns det möjlighet till det genom att klicka på kommentarer. För att kunna skicka meddelandet skall du skriva koden en gång till. Lycka till!


________________________________________________________________


bahasa Indonesia:
Buku harian punya Wim Posthuma / Perjalanan melalui 4 negara di Asia Tenggara

Negara-negara itu adalah Thailand, Indonesia, Vietnam dan Kamboja.
Alasan utama saya melakukan perjalanan adalah ke kongres internasional Esperanto yang akan berlangsung di Hanoi. Karena saya tidak pernah kembali ke negara tempat saya lahir Indonesia, sekarang saya melakukan itu (selain) perjalanan ke sana.
Faktanya negara itu terletak lebih dekat dari Vietnam daripada Swedia. Sekarang saya memiliki kemampuan dan masih sehat saat sekarang berusia 77 tahun.
Sebelum berusia 67 tahun terakhir kali saya lihat perbatasan laut pulau Jawa. Saat itu keluarga dan semua yang lain harus melarikan diri dari kepulauan Indonesia ke Belanda atau Siam yang sekarang adalah

Thailand. Disana ayah saya menunggu kami. Tujuan saya adalah melihat kembali tempat dimana kami tinggal setengah tahun dan tempat-tempat sepanjang bekas jalur kereta api

Birma dimana ayah saya berkeringat dan bekerja keras membangun jalur kereta api.
Bagian kedua sejarah perjalanan saya adalah mengunjungi wilayah diantara Semarang dan Yogyakarta. Kota kelahiran saya yang

bernama Salatiga. Menarik melihat kembali rumah yang sekarang adalah bangunan bank, dimana keluarga saya tinggal.

Yang juga menarik adalah pertemuan dengan orang-orang Indonesia yang tidak pernah bertemu seseorang yang hidup di Salatiga semasa kolonial. Tapi saat itu saya berusia antara 1-7 tahun. Tidak ada lagi kebencian antara kami. selain itu, saya menabur, dan sudah sebelum saya tiba, saya punya hasilnya.

Kongres internasional yang kemana saya akan pergi bersama teman-teman Indonesia bisa jadi sangat spesial, karena tahun ini lebih banyak teman-teman muda Asia (khususnya dari Vietnam) yang bisa berpartisipasi. Perjalanan kongres-kongres di Eropa sangat mahal. Kongres berarti bertemu orang-orang dari kebudayaan yang berbeda, mengikuti pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar tapi juga mengunjungi negara baru. Saya akan berpartisipasi sebagai contoh setelah kongres akan pergi ke Vietnam Selatan (kota Hochiminh) dan mengunjungi Kamboja. Disana kami akan mengunjungi candi-candi Angkor Wat, yang adalah salah satu warisan dunia menurut UNESCO.

Server dari blog ini di Swedia. Untuk itu, instruksinya menggunakan bahasa Swedia. Jika anda membacanya dan ingin memberikan sesuatu atau memberikan komentar, anda dengan mudah mengklik di kommentarer, tuliskan apa yang anda inginkan. Perhatian, anda juga harus menulis kode yang anda lihat dekat tempat dimana anda harus mencatatnya. Setelah itu, klik skicka.

La dua de augausto. Kongrestago

Allmänt Posted on Wed, September 12, 2012 23:51:23

Mia amiko de la hotelo kiu transportis min kie ajn en Hanojo kontrau 30.000 dong = 9 SEK. Mi ankau vokis lin mobile de iu loko de kie li retransportis al la hotelo.x

Matene en Hanoi

Publika arangxo: plantado de la arbo ESPERANTOLa 1a de Augusto Utflyktsdagen

Allmänt Posted on Thu, August 30, 2012 23:36:55

La ekskurso iris al la montara regiono Mai Chau kie vivas la Tai minoritato. Tie ni luncxis

kaj rigardis dancojn31 Juli

Allmänt Posted on Tue, August 28, 2012 23:09:56

Hodiaǔ mi partoprenis kunsidon de la Afrika Komisiono. El Afriko partoprenis nur 3 samideanoj: de Kongo Dem. Respubliko S:ro Jean Bosco Malanda Lutete, S:ino Pascaline Kizodisa Mbilankazi, de Burundo S:ro Jérémie Sabiyumva kaj de Niĝerio S:ro Ogúinye.

Sur la foto: S:ro Renato Corsetti, S:ro Jérémie Sabiyumva kaj S:ino Flory Witdoekt.

Kun Hans Adriaanse mi du fojojn luncxis. Estis agrable revidi lin post tiom da malteafoj dum UKoj30 juli La urbo, staden, kota Hanoi

Allmänt Posted on Wed, August 22, 2012 22:55:06

Denna dag ägnade jag mig åt Hanoi och tog bilder29 julio La Solena Inauguro de la kong

Allmänt Posted on Mon, August 20, 2012 23:26:44

Harris pruntis mian Indonezian cxapon. Li salutis la kongreson nome de la Indonezia Movado.

Mi sidis kun samideanoj el Mongolio

En Vietnamio oni havas alian cxetablan etikedon, ecx en La luksa hotelo Melia. Cxe la ronda tableto sidas 1 Japaninoj kaj mondcivitano, ne de iu lando.

Vespere okazis laNacia Vespero. Gxi vere estis tre vidinda28 julio Anmälningsdagen & första utflykten

Allmänt Posted on Mon, August 20, 2012 20:48:54

Runt hotel Melia Hanoi, där även hålls de flesta föreläsningar, kurser, bokförsäljning och andra möten, ser man bandaroller på 2 språk om “La Universala Kongreso de Esperanto”
Detta hotel kostade 117 € för en bädds medan min 34 € för en 2 bädds rum. Men då måste man gå 30 min till hotellet Melia och såg en hel del gatuliv. Varför är man annars i en sådån exotisk stad?

Utflykten var en mix av besöket till Etnologiska Museet som visar de 54 minoriteter i Vietnam. Sedan denna cykeltur genom gamla sta´n, där jag köpte bananer. Även besöket till en föreställning av den kända Vattendocka Teatern han vi med.27 juli K LUMPUR till Hanoi

Allmänt Posted on Wed, August 15, 2012 23:51:11

Tornet på armemuseet är symbolen på självständigheten efter krigen mot Frankrike och USA. Därmed blev detta torn också kongressens märke.


VÄLKOMMEN till Hanoi och Esperantos Väldskongres

Welkom in Hanoi en Esperantos Wereldcongres

Bonvenon al Hanojo kaj la Mondkongreso de Esperanto (UK)

Slamat datang di Esperanto duniakongrès dan Hanoi

Welcome to Hanoi and the Esperanto World Congress


Efter ankomst på flygplatsen åkte min Indonesiska rumskamrat Harris och jag till vår hotell Huong Giang. Det första jag ville ordna var en vattenkokare. Den fanns inte på rummet. Att ordna en var inte det lättaste, för pojkarna förstod inte ett ord Engelska och så mycket Esperanto hade de inte pluggat (hotellet var det billigaste som organisationen rekommenderade)
Så småningom fick jag en genom “mamman”.
Hotellet är ett familjeföretag med modern som medelpunkt. Hennes 9 barn var hotellets personal. Hotellet var inte förbered på den anstormning som skulle komma senare. (Vi var de första).

Medan Harris letade efter en moské för att be sov jag mest under dagen och gjorde flera ändringar i rummet. Jag upptäckte även att kylskåpet inte funkade. Den blev lagad eller ersatt senare.

Hotel Huong Giang waar ik logeerde met mijn Indonesische vriend Harris, is een familieonderneming met als hoofd de moeder. Negen kinderen helpen mee. Ik wilde aardig wat veranderd hebben op mijn kamer. Tenslotte zou ik er een week logeren.

Mijn Indonesische vriend was leraar en beheerste Esperanto al goed. Hij is Moslim en volgde trouw alle regels tijdens Ramadan. 3.00 uur werd hij gewekt om te bidden, waar ik niets van merkte. Overdag nam hij deel aan het congres of verkende de stad zonder te drinken, te eten of een zuurtje. Om 18.30 mocht hij eten

´s Avonds trof ik ze weer allemaal in een restaurant. Onder de 14 Indonesische jongelui waren ook enkele Christenen. In Indonesië gaan de aanhangers van de verschillende Godsdiensten vriendschappelijk met elkaar om. (Mogen andere landen een voorbeeld aan geven).26 juli Jakarta – Kuala Lumpur

Allmänt Posted on Fri, August 10, 2012 15:10:40


En tiu ĉi loĝkvartalo loĝas la amikino de Ilia, Emy. Mi
estis ŝia gasto dum 2 noktoj. Tiu ĉi mateno, Ilia venis kun siaj gepatroj por
alporti min al la oficejo de Ilia.

Tie ni
atendis ĝis ĉ. la 17a horo por taksiumi al la flughaveno.

En la flughaveno mi renkontis parton de la 14a nombra Indonezia
delegacio, la aliaj flugis rekte de Bandung al Kuala Lumpur. En la flugmasino
ni sidis dise, sed mi apude Ada. Ŝi havis multajn demandojn pri la lingvo kaj
estis tre agrable esti kun ŝi.

En la flughaveno de Kuala Lumpur
ni devis atendi 6 horojn ĝis la venonta flugo al Hanojo.

La entusiasmaj junuloj aranĝis ”kunvenon”
meze en la halo, kiam ankoraǔ ne estis tiom da forvojaĝontoj. Ili kantis la
himnon La Espero kaj deklamis.

Ĉio jam estis antaǔdiskutita. Mi ĝojas pri ilia entusiasmo kaj ion simile
mi ne spertis antaǔe.Next »